Περιβάλλον

 "Πράσινα και γήινα σπίτια": μια φτηνή και οικολογική λύση

Κομποστοποίηση: Αξιοποιώντας τα οικιακά απορρίματα: 
http://constantinakotsari.blogspot.com/2012/04/blog-post_7400.html 

Καταιγίδες, Καύσωνες και πλημμύρες προκαλεί η υπερθέρμανση του πλανήτη:
http://constantinakotsari.blogspot.com/2012/04/blog-post_7634.html


 Η Δανία στοχεύει στο 50% του ηλεκτρισμού από την αιολική ενέργεια:
http://constantinakotsari.blogspot.com/2012/04/50.html